REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamační řád

Na všechny produkty zboží z naší nabídky je poskytována záruční lhůta v délce 24 měsíců.

Záruka začíná běžet od okamžiku převzetí zboží.

V případě reklamace nás prosím neprodleně kontaktujte, abychom s Vámi mohli dohodnout nejlepší způsob uplatnění reklamace a doručení reklamovaného zboží.

Zboží je nutné doručit na adresu obchodu spolu s kopií faktury či paragonu, které slouží zároveň jako záruční list.

Pokud bude reklamace uznána, bude vám vrácena částka za přepravu, dle sazebníku české poštu. (ne za balík do ruky, ani nebude hrazená pojistka případě že balíky pojistíte. Pošlete doporučeně bez pojištění, jinak další naklady jsou vaše)

Nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení reklamovaného zboží Vás budeme informovat o dalším postupu.

Vaši reklamaci se budeme snažit vyřídit v co nejkratším termínu, nejpozději však do 30 dnů.

Výsledek reklamačního řízení Vám bude zaslán písemně a zároveň obdržíte i opravené či vyměněné zboží, případně vrácené peníze.

 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

1) používáním výrobku v jiných než uvedených podmínkách

2) neodborným zacházením

3) nesprávným použitím výrobku

4) nesprávným skladováním

5) na nesprávně používané se nevstahuje reklamace

6) zboží bude buď opraveno nebo vyměněno za jiné, v případě že nebude v našich možnostech zboží vyměnit, vrátíme zákazníkovi peníze do zákonné lhůty

Výrobek náramkové hodinky slouží jen k účelu tomu určenému: pro nošení na rukou, udávání reálného času, popřípadě dle druhu také data, dne v týdnu, vteřin, stopování času. Záruka se nevztahuje na zdroje energie ( baterie v přístroji ).Na poškození a závady náramkových hodinek vzniklé při jiném používání než k tomu určenému se záruka nevztahuje !!!

Baterie je do strojku vložena při výrobě hodinek a slouží k hlavně k otestování hodinek po jejich kompletaci. Vzhledem k tomu, nemusí mít baterie v při prodeji plnou kapacitu. Pokud se budou nově koupené hodinky zastavovat nebo zpožďovat je nutné takovouto baterii vyměnit v odborném servisu.

Náš obchod poskytuje záruku na baterii tři měsíce od převzetí zboží. V této lhůtě vám vyměníme baterii zdarma. V případě, že si necháte baterii měnit u hodináře, ponechte si účtenku za výměnu. Pokud hodinky po výměně baterie stále nefungují, je zapotřebí je u nás reklamovat. Společně s hodinkami zašlete kopii faktury a kopii účtu od výměny baterie. Pokud se rozhodnete měnit baterii sami, záruka na zboží 24 měsíců pozbývá platnosti !!!

Za vady vzniklé přepravcem neručíme (odpovědnost nese v tomto případě přepravce)


Největší mýty o nerezové oceli

 

Nerezová ocel je rodina technických materiálů, která je v průmyslu široce využívána. Díky svým vlastnostem se hodí pro celou řadu aplikací, od chirurgických nástrojů po příborové nože a od ponorkových lodních šroubů po kyselinovzdorné potrubí v chemických závodech, i pro spoustu dalších. Ovšem mnoho věcí, o kterých si technici myslí, že je vědí, není pravdivých.

Termín nerezová ocel bohužel může za další mýtus: víru, že nerezová ocel nereziví. Mnohokrát jsem slyšel, jak si lidé stěžují, že je jejich dodavatel podvedl, pokud díl z nerezové oceli jeví známky koroze. Nerezové oceli jsou ve skutečnosti vůči korozi odolné, ale nejsou vůči ní imunní. Mnohem přesnější, i když možná poněkud komplikovanější je termín používaný v americké armádě – korozivzdorná ocel

Proč mohou nerezové oceli korodovat? Musíme si uvědomit, díky čemu jsou korozivzdorné. Nerezové oceli jsou slitiny železa, které obsahují minimálně 10,5 % chromu. Chrom reaguje s kyslíkem v atmosféře a vytváří tenkou ochrannou vrstvu oxidů chromu. Tato pasivní vrstva oxidů chrání ocel před korozí.

 

Některé chemické částice, například ionty chloridů, však mohou tuto pasivní vrstvu narušovat a rozkládat. K tomu může docházet například ve slané vodě, protože sůl je chlorid sodný. Po zmizení pasivní vrstvy může ocel rezivět stejně jako každá jiná ocel. Tomu se říká „důlková koroze", protože se obvykle objevuje v lokalizovaných důlcích.

Vzhledem k tomu, že pasivní vrstva nepotřebuje ke svému vzniku kyslík, může se rozkládat i v místech s nedostatkem kyslíku. K tomu může docházet například pod těsněními, pod hlavami šroubů nebo v závitech šroubů. V těchto místech chudých na kyslík rychle vzniká koroze. Označuje se jako „štěrbinová koroze".

Další forma koroze vzniká, když se chrom v oceli slučuje s uhlíkem v oceli a vznikají karbidy. Když k tomu dojde, není už chrom k dispozici, aby vytvořil ochrannou vrstvu oxidů. Karbidy se mohou vytvářet, pokud se ocel zahřeje na vysoké teploty, například v tepelně ovlivněném pásmu kolem svaru. Karbidy se obvykle vytvářejí na hranicích zrn materiálu, takže k této korozi dochází podél hranic zrn. Proto se tento jev označuje jako „mezikrystalová koroze". Ve specifickém případě svarů se také označuje jako „zcitlivění". Tuto formu koroze je možné minimalizovat používáním nerezových ocelí s nízkým obsahem uhlíku. Tyto slitiny se označují písmenem L: například AISI 304L nebo 316L.

 

Konečně je také mýtus to, že nerezové oceli jsou nemagnetické. Některé martenzitické nerezové oceli jsou stejně magnetické jako uhlíková ocel. Austenitické nerezové oceli mívají nižší magnetickou permeabilitu, v některých případech tak nízkou, že nejsou přitahovány ručním magnetem. Operace zpracování za studena, například lisování, kování, tažení drátů nebo hlavičkování, však mohou magnetickou permeabilitu těchto materiálů zvýšit. U spojovacích prvků z nerezové oceli řady AISI 300 je běžné, že jsou alespoň slabě magnetické. Zkoušení, jestli je ocel nerezová nebo není, pomocí magnetu je tedy přinejlepším nespolehlivé.